Informatii si Noutati

GDPR

3 Jul 2018

 

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L. sunt operatori de date cu caracter personal, conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si au obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre persoanele vizate (denumite in continuare “pacienti”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal, se efectueaza doar cu acordul pacientului si doar pentru executarea obligatiilor ce decurg din specificul activitatii medicale.

Societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L. garanteaza pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale.

 

Datele cu caracter personal prelucrate de catre societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L. sunt date obtinute direct de la pacient sau au fost colectate în urma colaborarii sau prestarii serviciilor de catre partenerii societatilor respective si apartin urmatoarelor categorii de date:

 

 • Detalii personale: nume, prenume, sex, data nasterii, vârsta, înregistrari video (unde exista instalate camere de supraveghere video), cod numeric personal (CNP), alte informatii din actul de identitate al pacientului (inclusiv data emiterii, data expirarii actului, locul nasterii), etc.
 • Detalii de contact: adresa de domiciliu/ resedinta, numar de telefon mobil/ fix, numar de fax, adresa de email, etc.
 • Date medicale (date cu caracter personal sensibile): simptome, boli anterioare, analize si medicamente administrate în trecut, grupa sangvina, rezultate ale analizelor efectuate, tratamentul prescris sau administrat, recomandari medicale ale medicului pacientului, date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei pacientului, date biometrice, alte informatii oferite cu privire la membrii de familie ai pacientului, etc.
 • Opinii si viziuni (pot include date sensibile): orice opinii si viziuni transmise de catre pacienti sau orice opinii si viziuni postate public despre societatea noastra pe retelele de socializare (social media) sau facute cunoscute pe alte canale publice.
 • Date referitoare la istoricul achizitiilor si interactiunea pacientilor cu societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L.
 • Detalii de plata: adresa de facturare, numarul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele si prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar, data de la care cardul bancar este valabil, data expirarii cardului bancar.

 

Scopurile pentru care prelucram date cu caracter personal referitoare la pacienti, sunt urmatoarele:

 

 • Prestarea de servicii medicale: înregistrarea serviciilor medicale prestate (inclusiv oferirea de servicii promotionale sau informatii despre promotiile noastre), comunicarea cu pacientii cu privire la serviciile oferite, activarea sau particularizarea abonamentelor pacientilor la serviciile noastre, programari, etc.
 • Gestionarea sistemelor de comunicatii si IT (tehnologia informatiei): gestionarea securitatii IT, realizarea auditurilor de securitate asupra retelelor IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem, etc.
 • Îndeplinirea obligatiilor legale cu privire la: arhivare, sanatate, securitate, tinerea evidentelor si a altor obligatii pe care legislatia le impune.
 • Gestiunea financiara: eliberarea bonurilor, a facturilor si a chitantelor, primirea platilor (inclusiv înregistrarea platilor efectuate de alta persoana in numele altei persoane), elaborarea rapoartelor financiare sau operationale, a rapoartelor de activitate si emiterea situatiilor financiare sau cu privire la contracte, etc.
 • Solutionarea disputelor. Formularea de cereri si de aparari înaintea autoritatilor publice si a altor entitati care solutioneaza dispute, recuperarea debitelor, transmiterea de notificari, trimiterea în instanta, etc.
 • Îmbunatatirea produselor si a serviciilor: identificarea potentialelor probleme cu privire la serviciile existente în vederea îmbunatatirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri), testarea îmbunatatirilor realizate asupra serviciilor sau a noilor servicii, solutionarea sesizarilor, etc.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal detinute de catre societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L.:

 

 • Autoritati publice din România (în special din domeniul sanatatii): Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Sanatatii, potrivit legii, etc.
 • Parteneri ai societatilor Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L., pentru motive legitime strict legate de activitatea medicala. Acestia vor fi obligati prin lege sau prin contractele încheiate cu societatea noastra, sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra.
 • Contabili, auditori, avocati, etc., angajati sau colaboratori ai societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L., obligati prin lege sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra.
 • Medici colaboratori sau alti furnizori de servicii medicale, ce vor fi obligati prin lege sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra.
 • Parteneri contractuali, prestatori de servicii (servicii de arhivare, servicii de plata, etc.), ce vor fi obligati prin lege sau prin contractele încheiate cu societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L., sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (DREPTURILE PACIENTULUI):

 

 • Dreptul de acces la datele pacientului prelucrate sau controlate de catre societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L. sau la copii ale acestora, precum si dreptul de a obtine informatii cu privire la natura, prelucrarea si divulgarea acestor date.
 • Dreptul de a obtine rectificarea inexactitatilor datelor prelucrate sau controlate de catre societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L.
 • Dreptul la stergerea datelor. Obtinerea stergerii datelor pacientilor prelucrate sau controlate de catre societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor prelucrate sau controlate de catre societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L.
 • Dreptul de obiectie asupra prelucrarii datelor pacientilor de catre societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L. sau în numele acestora.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: obtinerea transferului catre un alt operator al datelor pacientilor prelucrate sau controlate de catre societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L.
 • Dreptul la retragerea consimtamântului. Pacientii pot opta în orice moment pentru retragerea consimtamantului liber oferit de acestia asupra prelucrarii datelor cu caracter personal, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor realizate înainte de retragere. Însa, în acest caz, fara accesul la datele mentionate în aceasta nota de informare, serviciile medicale solicitate sau activitatea medicala prestata, va fi îngreunata sau nu va putea fi desfasurata conform normelor legale în vigoare.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, cu privire la prelucrarea datelor pacientilor de catre societatile Anedio Farm S.R.L. si Interlab Medical S.R.L.

Unde ne gasesti

Craiova, Str. George Enescu, nr. 50 (complex Racheta)
Strada George Enescu nr. 76, bl. 15, parter